بازرسی فنی Tower Crane

خدمات مهندسی و ساخت واحدهای پالایشگاهی

خدمات ایمنی پایانه مخازن ذخیره مواد نفتی

مشاوره نگهداری و تعمیرات تجهیزات مخابراتی

بازرسی فنی و کالیبراسیون مخازن کروی

خدمات مهندسی ترمینال های نفت و گاز

خدمات مهندسی ترمینال های ذخیره میعانات گازی (LPG)

نظارت بر احداث خطوط انتقال نفت و گاز

بازرسی فنی ساید بوم

خدمات مهندسی انرژی های نو (توربین های بادی)

خدمات مهندسی انرژی های نو (صفحات خورشیدی)

خدمات مهندسی و بازرسی خطوط انتقال نیرو

نظارت بر احداث ترمینال های نفتی

مشاوره نگهداری و تعمیرات تجهیزات خشکی

خدمات MWS و جابجاییهای دریایی

بازرسی و کالیبراسیون شیرهای اطمینان مخازن

خدمات مهندسی و بازرسی سکو های نفت و گاز

خدمات بازرسی فنی پالایشگاه

مشاوره نگهداری و تعمیرات تجهیزات مخابراتی بنادر

بازرسی فنی جرثقیل ها

کالیبراسیون مخازن عمودی

نصب و کالیبراسیون سیستم های LG/TG مخازن جایگاه های سوخت

کالیبراسیون مخازن جایگاه های سوخت

تست های مراقبت ماشین ها (Condition Monitoring)

مشاوره نگهداری و تعمیرات تجهیزات دریایی

Calibration Iconمهندسی

مهندسین مشاور ایراتک پیشرو در ارائه خدمات مهندسی در قالب مشاوره، طراحی، تایید طراحی و مدیریت طرح ارائه حدمات می نماید.در راستای توسعه زیرساخت های صنعت نفت ...

ادامه

Calibration Iconنگهداری و تعمیرات

مانند تمام مفاهیم موجود در علم و تکنولوژی درگاه ورودی به این حوزه نیز با تعریف نگهداری و تعمیرات آغاز می‌شود و این به جهت وجود تصورات غلط بسیاری است که در این حوزه مطرح می‌شود ...

ادامه

Calibration Iconبازرسی فنی

شرکت ایراتک با دارا بودن رتبه بازرسی فنی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تایید صلاحیت های مورد نیاز از سازمان ملی استاندارد ایران خدمات زیر را در زمینه بازرسی های فنی ارائه می نماید:

ادامه

Calibration Iconکالیبراسیون

مهندسین مشاور ایراتک با داشتن مجوز کالیبراسیون مخازن و تجهیزات اندازه گیری میترینگ از اداره کل صادرات و مبالات مواد نفتی وزارت نفت خدمات گسترده ای را در این زمینه ارائه می نماید.

ادامه